Wiggers ejendomme ApS’ persondatapolitik

Wiggers ejendomme ApS behandler personoplysninger om behandler personoplysninger om brugere af vores hjemmeside, ansatte i og alle selskaber ejet af Wiggers ejendomme ApS samt vores kunder. Vi værner om personoplysningerne og følger den til enhver tid gældende lovgivning for at beskytte de personoplysninger, som vi behandler.

Det er i alle tilfælde vores mål at opretholde et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger.

Ændringer i persondatapolitikken kan ses på https://wiggersejendomme.dk/person-og-datapolitik/

Sådan beskytter vi personoplysninger

Wiggers ejendomme ApS behandler personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde.

Vi har derfor truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så personoplysninger altid er beskyttet mod fx tab, manipulering og uautoriseret adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhed, så den stemmer overens med den teknologiske udvikling.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Wiggers ejendomme ApS behandler kun personoplysninger, når vi har behandlingshjemmel til det. Wiggers ejendomme ApS behandler almindelige persondata, CPR-numme.

Wiggers ejendomme ApS opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt og kun for at opfylde de formål, som behandlingen kræver. Vi har klare regler, der sikrer, at oplysninger ikke bliver opbevaret længere end nødvendigt.

Hvornår videregiver vi personoplysninger?

Wiggers ejendomme ApS videregiver aldrig personoplysninger til eksterne (dvs. til tredjepart) uden at den registrerede har givet samtykke hertil, medmindre der er lovmæssigt belæg for det, eller vi bliver pålagt det af en domstol.

For at sikre os yderligere mod videregivelse af personoplysninger er alle medarbejdere i Wiggers ejendomme ApS omfattet af tavshedspligt. Det vil sige, at vi ikke uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, der kommer til vores kendskab igennem vores arbejde.

Sikring af tredjeparts behandling

Wiggers ejendomme ApS kan benytte databehandlere uden for Wiggers ejendomme ApS. Eksterne databehandlere behandler kun personoplysninger på vegne af Wiggers ejendomme ApS til de specifikke formål, som oplysningerne oprindeligt er indsamlet til, og kun efter instruks fra Wiggers ejendomme ApS. Vi har en række minimumsikkerhedskrav til beskyttelse af personoplysninger, som Wiggers ejendomme ApSs databehandlere altid skal opfylde.

Som udgangspunkt overfører Wiggers ejendomme ApS ikke personoplysninger til lande uden for EU og EØS, men hvis det er nødvendigt for os med henblik på at opfylde en retligt eller en kontraktretlig forpligtelse over for en Wiggers ejendomme ApS, kan det finde sted. I sådanne tilfælde indgår Wiggers ejendomme ApS aftaler om databehandling med disse underleverandører i overensstemmelse med EU/EØS-reglerne for at sikre et højt beskyttelsesniveau. Aftalerne sørger for, at underleverandørernes behandling af personoplysninger sker i henhold til de gældende EU/EØS-regler om databeskyttelse. Vilkårene og betingelserne i aftalerne opfylder altid Europakommissionen og den gældende databeskyttelseslovgivnings krav.

Den registreredes rettigheder

• Retten til at modtage oplysning om behandling af sine personoplysninger (oplysningspligt) .

• Retten til at have indsigt i sine personoplysninger (indsigtsret)

• Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (berigtigelsesret)

• Retten til at få sine personoplysninger slettet (sletteret – ”retten til at blive glemt”)

• Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger (indsigelsesret)

• Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

• Retten til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet)

Såfremt data er indsamlet af andre grunde men med skriftligt samtykke, kan dette samtykke altid tilbagekaldes (hvilket vil fremgå af samtykkeerklæringen). Du har ret til at få indsigt i, ændret og slettet de personoplysninger, som vi har registeret og behandler om dig.

Gør brug af dine rettigheder:

Ønsker du at benytte dig af dine rettigheder beder vi dig skrive til Wiggers ejendomme ApS, Vestergade 7A – 5700 Svendborg, kontakt@wiggersejendomme.dk.

Du kan forvente at høre fra os senest 30 dage efter din forespørgsel er modtaget.

Som svar på din henvendelse, vil vi informere dig om, hvilke oplysninger vi kan slette med det samme, og hvilke oplysninger vi er forpligtet til at gemme efter lovgivningen.

Sådan klager du

Ønsker du at klage over den måde, vi behandler oplysninger om dig på, skal du skrive til den klageansvarlige.:

Att.: Den klageansvarlige, Gert Andersen, Wiggers ejendomme ApS, Vestergade 7A – 5700 Svendborg, kontakt@wiggersejendomme.dk

Hvis din henvendelse ikke imødekommes, kan du skrive til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, DK-1300 København K.

© Copyright - Wiggeres Ejendomme ApS 2024